Alpinizem

ALPINISTIČNI NAZIVI (povzeto po KA)

V alpinističnih kolektivih poteka vzgoja po naslednjih stopnjah:

Tečajnik:
postane vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
-starost vsaj 16 let,
-dosežena III. stopnja šolske izobrazbe (končana osnovna šola),
-predhodna eno letna aktivnost v planinskem ali plezalnem društvu ali klubu,
-članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije,
-primerno zdravstveno stanje.

Posebni pogoji:
Kandidat za vpis v alpinistično šolo oziroma tečajnik mora biti sposoben samostojnega gibanja po planinskih poteh, zato morajo kandidati v zadnjih petih letih opraviti vsaj dvajset različnih izletov, pohodov, tur in turnih smukov.
Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih različnih izletov, pohodov, tur in turnih smukov. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave v alpinistično šolo.

Pripravnik:
postane vsak tečajnik, ki opravi v okviru lastnega alpinističnega kolektiva praktični in teoretični izpit iz snovi alpinistične šole in ima opravljenih dovolj vzponov, da je sposoben samostojnega plezanja v stenah. Težavnost smeri, ki jih lahko pleza, se določi individualno.

Alpinist:
Kandidat za alpinista oziroma starejši pripravnik mora ob prijavi na izpit pred izpitno komisijo Planinske zveze Slovenije izpolnjevati splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
-Starost vsaj 18 let,
-predhodna triletna alpinistična aktivnost v alpinističnem kolektivu (leto od vpisa v šolo +3 leta – tečajnik (1 leto), mlajši pripravnik (1 leto), starejši pripravnik (1 leto)),
-članstvo v planinskem ali plezalnem društvu ali klubu, ki je član Planinske zveze Slovenije,
-opravljen teoretični in praktični izpit iz snovi alpinistične šole v matičnem alpinističnem odseku (podpiše alpinistični inštruktor, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma in ki hkrati ni načelnik odseka oz. kluba),
-pisni predlog matičnega alpinističnega odseka (podpis načelnika/predsednika odseka/kluba),
-primerno zdravstveno stanje (kandidat jamči s podpisom izjave v prijavnici).

Posebni pogoji:
Kandidat za alpinista oziroma pripravnika mora biti sposoben samostojnega plezanja in vodenja naveze, zato mora opraviti:
-Vsaj 30 različnih kopnih – letnih alpinističnih vzponov v dveh različnih gorstvih, od tega mora biti 5 vzponov višjih od 500 metrov relativne višinske razlike in vsaj 5 vzponov kot prvi v navezi v IV. težavnostni stopnji lestvice UIAA,
-vsaj 15 zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, ledni slapovi (nad 100m), turni smuki) od česar mora biti vsaj 5 smeri in
-vsaj en alpinistični vzpon = alpinistična tura (pristop) na vrh nad 3500 m (v evropskih podnebnih razmerah),

pri čemer smeri, ki imajo sidrišča opremljena s svedrovci ne pridejo v poštev.

Kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev s seznamom opravljenih tur. Posebne pogoje mora kandidat izpolniti do dneva prijave na izpit.

Definicije Komisije za alpinizem:

Alpinistična smer: plezalna smer v snežnih, lednih ali kopnih razmerah, višja od 100 m, pri čemer je mora biti vsaj 60% najmanj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA.
Smer: umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi.
(Alpinistični) vzpon: preplezana alpinistična smer, lahko tudi v sestopu, če ni uporabljeno spuščanje po vrvi.
Kopni – letni vzpon: vzpon, ki ni ne zimski in ne v zimskih razmerah.
Zimski vzpon: v času od 21. 12. do 20. 03. v stenah, ki niso obrnjene proti JV, J in JZ  in je izstop višji kot 1500 m.
Vzpon v zimskih razmerah: v času od 21. 12. do 20. 03 v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ, v času od 01.012. do 20.12. in od 21. 03. do 30. 04. v stenah, ki so obrnjene proti Z, SZ, S, SV in V.
Pristop: se šteje od 01. 12. do 30. 04. na vrhove višje od 2000 in celo leto na vrhove, višje od 3.500 m.
Turni smuk: spust s smučmi na nogah z vrha ali grebena, ki je razvodnica in je višji od 2000 m.
Varianta smeri – kadar je manj kot 40% višine originalne smeri.
Alpinistična tura: skupno ime za vzpon, pristop, turni smuk.
Kot turni smuk se šteje tudi alpinistično smučanje. – Turni smuki in ledni slapovi se štejejo vse leto. Vse velja za naše podnebne razmere.

Definicije po planinskem terminološkem slovarju:
(Komisija za izdelavo planinskega terminološkega slovarja (2002). Planinski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU)

alpinistična tura: daljše, napornejše plezanje ali smučanje v gorskem svetu, ki vključuje dostop, vzpon, sestop
alpinistična smer: plezalna smer v zimskih ali letnih razmerah, višja od 100 m in vsaj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA
alpinistični pristop: vzpon na vrh nad 2000 m v času od 01. 12. do 30. 04. v naših podnebnih razmerah ali na vrh nad 3500 m
alpinistični vzpon: vzpon po zahtevnem gorskem svetu, zlasti po stenah in grebenih, visok vsaj 100 m in ocenjen najmanj s I. težavnostno stopnjo po lestvici UIAA
pristop: 1. navadno najlažja pot do vrha, prelaza 2. vzpon na vrh gore, grebena
smer: umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi.
turni smuk: 1. smučanje v gorskem svetu z vzponom in spustom z vrha, grebena, sedla, od koče, ki navadno vključuje vsaj eno točko, višjo od 2000 m 2. po pravilniku VPZS vzpon ali spust ali samo spust s smučmi na nogah po neurejenem terenu, pri čemer je višinska razlika spusta vsaj 300 m ali dolžina vsaj 5 km
varianta: del plezalne smeri, ki se odcepi od originalne smeri
vzpon: preplezana smer v steni, po grebenu, opravljen pristop na vrh gore
vzpon v zimskih razmerah: 1. vzpon, opravljen od 21. decembra do 20. marca v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ. 2. vzpon od 01. do 20. decembra in od 21. marca do 30. aprila v stenah na nadmorski višini nad 1500 m, ki so obrnjene proti V, SV, S, SZ in z, če je v teh stenah navadno pozimi sneg
zimski vzpon: 1. vzpon, opravljen v koledarski zimi 2. od 1. decembra do 28.  februarja vzpon opravljen v Himalaji


Alpinistični inštruktor:
postane vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

Splošni pogoji so:
-Starost najmanj 21 let,
-dosežena V. stopnja šolske izobrazbe – končana srednja šola (sklep Fundacije za šport),
-primerno zdravstveno stanje,
-kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti član enega od planinskih društev, ki je včlanjeno v Planinsko zvezo Slovenije,
-kandidat za alpinističnega inštruktorja mora biti registriran alpinist pri Komisiji za alpinizem

Posebni pogoji:
-Vsaj tri leta alpinističnega staža (leto opravljanja izpita + 3 leta, Primer: Kandidati, ki bodo želeli opravljati izpit za alpinističnega inštruktorja v letu 2007, so morali opraviti izpit za alpinista leta 2004 ali prej),
-želja po strokovnem delu pri usposabljanju alpinistov,
-prijava matičnega alpinističnega odseka,
-kot alpinist mora imeti opravljenih najmanj 30 vzponov s tečajniki in pripravniki – 15 kopnih od tega jih je lahko 5 v plezališču in 15 zimskih (za ta pogoj velja prehodno obdobje treh let in se bo striktno začel upoštevati pri prijavah leta 2007, do takrat kandidati naj vpisujejo vzpone, ki so jih prav tako opravili s tečajniki in pripravniki in ne dosegajo števila 30),
-priporočilo enega izmed alpinističnih inštruktorjev, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma (podpiše inštruktor, ki ni načelnik/predsednik odseka/kluba)
-Priporočilo matičnega planinskega društva, ki je član Planinske zveze Slovenije (podpis načelnika/predsednika odseka/kluba).