Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Povezava na obrazec: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih...